Planer och Budget 2016

Planer och Budget 2016

作者:Nordic Council of Ministers,
ISBN:9789289344128
语言:Swedish
出版社:Nordic Council of Ministers
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

organisation and administration; economy; public finance; budget

Abstract

Budget; Economy; Public finance; Organisation and administration Det nordiske regjeringssamarbeidet gjennomgår for tiden en omfattende moderniseringsreform. Budsjettet for 2016 er både i form og innhold i stor grad preget av dette. Innretningen og oppbyggingen av budsjettboken er videre utviklet fra 2015 med intensjonen om å presentere et budsjett med tydelige målformuleringer og konkrete resultater. Innholdet i budsjettet viser et dynamisk politisk samarbeid som fanger opp aktuelle og nye prioriteringer. Budsjettet bygger på budsjettanvisningene som samarbeidsministrene vedtok tidligere i år. Videre er budsjettet basert på innspill fra de 10 fagministerrådene. Budsjettet for 2016 har en samlet reduksjon på 1 % i forhold til budsjettet for 2015. Denne reduksjonen er fordelt på de to største sektorene, nemlig samarbeidsministrenes eget budsjett samt utdannings- og forskningssektoren med henholdsvis 70 og 30 % av reduksjonen. Gjennom målrettede prioriteringer har disse to sektorene selv fordelt reduksjonene på sine respektive budsjetter. Alle de øvrige sektorer får videreført sine budsjetter på samme nivå som i 2015. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
下载价格:免费
作者:Nordic Council of Ministers,
ISBN:9789289344128
语言:Swedish
出版社:Nordic Council of Ministers
格式:Pdf
0

评论0

没有账号? 注册  忘记密码?