Sensitive Objects: Affect and Material Culture

Sensitive Objects: Affect and Material Culture

作者:Povrzanovic Frykman, Maj
ISBN:9789188168610, 9789187675669
语言:English
出版社:Kriterium
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

material culture; distribution of estate; affect; post-socialism; phenomenology; tourism; traveling; museum studies; Baruch Spinoza; Ethnography; Josip Broz Tito; Martin Heidegger; Norway; Sámi people; Søren Kierkegaard

Abstract

“The study of affect has become a dynamic field spanning a range of disciplines from psychology over neuroscience to philosophy and cultural studies. Little attention however has been payed to material culture. This book presents an innovative set of ethnographies of the affective relations between people and things. It tackles the sensual experiences of materiality, through taste, sounds, smells and touch that are hard to verbalize or represent in images. Evocative situations are detailed, like for instance the packing of a suitcase at the splitting of a marriage; how people in the besieged Sarajevo were both helped and humiliated by the aid received from abroad; how the parting of objects after the parents’ death may result in siblings never talking to one another again. These ethnographies from Scandinavia, the Balkans and the US, focus on what affects do in everyday life rather than what they are. The volume is also provided with chapters that put the studies of affects in ethnology and anthropology in a wider scholarly frame and discuss theories and methods applied in the book.
Sensitive Objects in the first place addresses scholars and students in Ethnology, Anthropology, Sociology and Cultural Studies, as well as other readers interested in affects and emotions, material culture, tourism, innovations, and post-socialism. I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta – tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen. Mängder av kunskap förmedlas via sinnena – smaken, ljuden, lukten och beröringen som är svåra att verbalisera eller förmedla via bilder eller symboler. I Sensitive Objects finns förtätade etnografiska beskrivningar av situationer som t ex hur den kappsäck som en uppriven hustru, en deporterad, – eller varför inte en vanlig resenär – packas full av såväl hopp som förtvivlan; hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band och hellre gå till domstol än börja samtala; eller hur de belägrade invånarna i staden Sarajevo under kriget fick paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrade utsattheten utan också ökade känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem. Etnografin i boken tar läsaren med till olika delar av Skandinavien, till ett oroligt Balkan och en resa genom södra USA. I tre av bidragen diskuteras också hur affektstudier kan komma till praktisk användning i tillämpade innovationsstudier. Boken inleds med en utförlig diskussion där de affektiva perspektiven sätts in i en etnologisk och antropologisk kontext. Särskilt utrymme ägnas här de metodologiska och teoretiska utmaningar som detta öppnar för.
Den här boken är visserligen ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig också till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turismstudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av känslor, musik, materiell kultur, innovationer och postsocialism. ” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
下载价格:免费
作者:Povrzanovic Frykman, Maj
ISBN:9789188168610, 9789187675669
语言:English
出版社:Kriterium
格式:Pdf
0

评论0

没有账号? 注册  忘记密码?